นโยบายความเป็นส่วนตัว

22 เมษายน พ.ศ. 2567

โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG (“โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG” “เรา” หรือ “พวกเรา”) ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.sindhornmidtown.com (“เว็บไซต์”) ได้จัดทำ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” เพื่อแจ้งรายละเอียดการเก็บรวมรวบ การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ได้มอบให้กับทางโรงแรมผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการจองห้องพักและการเข้าพักที่โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้กับทางโรงแรม ผ่านช่องทางอื่นๆ ตลอดจนสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พวกเราจึงแนะนำให้ทุกท่านอ่านและทำความเข้าใจ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อรับทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายดังกล่าวนี้ ก่อนมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับทางโรงแรม

I. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

"ข้อมูลส่วนบุคคล" ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึงข้อมูลใดก็ตามที่สามารถยืนยันตัวตนของท่านได้ ทั้งทางตรง (เช่น ชื่อของคุณ) หรือทางอ้อม (เช่น เบอร์โทรศัพท์) ในฐานะปัจเจกบุคคล

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์โรงแรม ติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ หรือเข้าพักที่โรงแรม และเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักที่โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG

 

II. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตอนไหน และนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้อย่างไร?

1. การเข้าชมเว็บไซต์
เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของโรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวมรวมโดยอัตโนมัติ อันประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์
 • หมายเลขระบุตำแหน่ง (IP Address)
 • ประเทศต้นทางที่เข้าชมเว็บไซต์
 • พฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์

ข้อมูลทั้งหลายจะถูกจัดเก็บด้วยระบบคุกกี้แบบชั่วคราว (Session Cookie) บนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้แบบชั่วคราวจะจดจำผู้ใช้ และกิจกรรมใดก็ตามที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของโรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG ท่านสามารถแก้ไขการยินยอมให้ใช้คุกกี้แบบชั่วคราวได้ ผ่านการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่าน

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เว็บไซต์ วางแผนการตลาด รวมถึงการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์

2. การติดต่อกับเรา

ทุกครั้งที่มีการท่านติดต่อเรา (เช่น การจองห้องพักผ่านเว็บไซต์โรงแรมของเรา ผ่านทางโทรศัพท์ หรือผ่านผู้ให้บริการภายนอก หรือ การลงทะเบียนรับข่าวสารจากทางโรงแรม) เราสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

ก. การจองห้องพัก

เมื่อท่านจองห้องพักกับทางโรงแรม เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้: 

 • วันเข้าพัก
 • จำนวนห้องพัก
 • จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่และเด็ก)
 • อายุของเด็ก
 • ราคาหรือข้อเสนอพิเศษที่จอง
 • แพ็คเกจเพิ่มเติมที่จอง
 • ชื่อและนามสกุลของท่าน
 • ที่อยู่ของท่าน รวมถึงเมือง และประเทศ
 • อีเมลของท่าน
 • ข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน

ข้อมูลอื่นๆ (หากมี)

 • ข้อมูลการสะสมไมล์
 • ข้อมูลการวันเข้าพัก
 • ห้องพัก, ประเภทของเตียง และ/หรือความต้องการอื่นๆ เพิ่มเติม
 • โทรศัพท์/มือถือ

โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG จะนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมาใช้ในการจองห้องพักและมอบบริการต่างๆ ตามความต้องการของท่าน ซึ่งรวมถึงการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการยืนยันตัวตน การมัดจำ และ/หรือการชำระเงิน และ/หรือแจ้งโปรโมชั่นต่างๆ ของทางโรงแรมให้ท่านทราบ

โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างมาก ดังนั้นเราจึงกำหนดข้อบังคับให้สั้นกระชับที่สุด เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าใจได้โดยง่าย

ข. ข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

หากท่านแจ้งข้อมูลการติดต่อของท่าน (เช่น เมื่อจองบริการกับเรา หรือเมื่อคุณลงทะเบียนรับข่าวสารของเราบเราผ่านทางเว็บไซต์) เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในการส่งข่าวสารและรายละเอียดข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ที่ท่านอาจสนใจ โดยอ้างอิงจากครั้งล่าสุดที่ท่านได้เข้าพัก ลงทะเบียน หรือติดต่อกับทางโรงแรม

หากท่านลงทะเบียนรับข่าวสารจากเราผ่านทางเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องแจ้งชื่อ นามสกุล และอีเมล ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมอื่นๆ จะถูกนำมาใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอพิเศษสำหรับท่านเท่านั้น

ท่านยินยอมให้เราส่งข่าวสารและข้อเสนอพิเศษของทางโรงแรม เมื่อมอบอีเมลของท่านให้กับเรา ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษจากเราได้ตลอดเวลา โดยการคลิกลิงค์สำหรับยกเลิกการติดตามข่าวสารที่ปรากฎอยู่ในอีเมลทุกฉบับ หากมีข้อคัดค้านใดๆ กรุณาแจ้งความจำนงผ่านช่องทางการติดต่อที่ปรากฎท้ายนโยบายนี้

ค. จดหมายข่าว

ท่านสามารถติดต่อเราผ่านเว็บไซต์ โดยการกรอกข้อมูลในหน้า "จดหมายข่าว" หรือผ่านทางโทรศัพท์ โดยการแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้: 

 • ชื่อและนามสกุล
 • อีเมลของท่าน
 • เบอร์โทรศัพท์ของท่าน
 • ข้อมูลที่ท่านต้องการสอบถาม

โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG จะใช้ข้อมูลที่ท่านได้มอบให้ เพื่อตอบคำถามและข้อสงสัยต่างๆ

3. การจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อมอบประสบการณ์การเข้าพัก ที่โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG ให้ตรงกับความต้องการของท่าน

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อเข้าพักที่โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG หรือต่อเมื่อเป็นความต้องการของท่านเองเท่านั้น และเราจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษในการเข้าพักของท่าน เมื่อได้รับความยินยอมเท่านั้น

โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG จะส่งอีเมลเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคล วันสำคัญต่างๆ (เช่น วันเกิด หรือวันครบรอบแต่งงาน) รายละเอียดเที่ยวบิน ห้องพัก และสิ่งอื่นๆ ที่ท่านต้องการเพิ่มเติม ก่อนและหลังการเข้าพัก เพื่อมอบประสบการณ์การพักผ่อนอันแสนพิเศษให้กับท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าวได้ หากไม่ต้องการบริการพิเศษเพิ่มเติม

ทางโรงแรมจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านโดยตรง หรือผ่านทางพนักงานของโรงแรม ขณะเข้าพักเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของท่าน ที่โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG (เช่นรายละเอียดห้องพัก เตียงนอน อาหาร และไวน์ เมื่อเข้าใช้บริการห้องพักที่โรงแรม) เราจะไม่ดำเนินการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโซเชียลมีเดียลหรืออินเทอร์เน็ต

ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารเกี่ยวกับเราได้ตลอดเวลา ทางอีเมล หรือช่องทางอื่นๆ ที่ได้ระบุไว้

 

III. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ:

 • โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG ได้แก่พนักงานและบุคคลในองค์กร ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เปิดเผยข้อมูล โดยข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการยืนยันตัวตน การชำระเงิน หรือการติดต่อสื่อสารกับท่าน
 • พันธมิตรทางการค้าของเรา ในกรณีที่ท่านจองงานอีเวนต์และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยบริษัทพันธมิตรของโรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG
 • ผู้ให้บริการภายนอกที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในนามของโรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG  โดยผู้ให้บริการดังกล่าวจะทำการลบข้อมูลของท่าน 60 วันหลังจากเช็คเอาท์
 • เจ้าหน้าที่รัฐฯ ในกรณีที่มีคำสั่งตามกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการสืบสวนคดี

ทางโรงแรมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่ 3 นอกจากจะได้รับความยินยอมให้ส่งต่อข้อมูลจากท่าน หรือได้รับคำสั่งตามกฎหมายบังคับใช้

 

IV. คุกกี้

โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG มีการใช้ระบบคุกกี้บนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ของโรงแรม ไปยังเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน และจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ในแต่ละหน้า โดยคุกกี้ไม่ทำให้คอมพิวเตอร์ของท่านเสียหาย และไม่มีไวรัสใดๆ ทั้งสิ้น

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรากับหมวดหมู่ดังต่อไปนี้:

ก. บนเว็บไซต์ นอกเหนือจากคุกกี้ที่จำเป็น:

 • Google Analystics (คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์)
 • Google Ads (คุกกี้เพื่อการโฆษณา)

ข. บนระบบการจองห้องพัก

 • Google Analytics (คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์)
 • Google Ads (คุกกี้เพื่อการโฆษณา)
 • Floodlight  (คุกกี้เพื่อการโฆษณา)

 

V. Google Analytics

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์ ดำเนินการโดยบริษัทกูเกิล (Google) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอก การใช้ Google Analytics มีจุดประสงค์เพื่อประเมินการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อรวบรวมรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ ตลอดจนบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ และการใช้อินเทอร์เน็ต ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ที่รวบรวมขึ้นโดยคุกกี้ จะถูกส่งและจัดเก็บโดยกูเกิล บนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา การถ่ายโอนข้อมูลดั่งกล่าว อยู่ภายใต้กรอบข้อตกลงของ Google’s Privacy Shield และข้อตกลงอื่นๆ จาก Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 (ข้อมูลเกี่ยวกับ Google Analytics และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล)

 

VI. สิทธิของท่าน

สำหรับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถ:

 • เพิกถอนการยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา
 • สอบถามรายละเอียดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล ข้อมูลละเอียดอ่อนอันเป็นเรื่องส่วนบุคคล ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลประเภทใดบ้าง รวมถึงระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล (หากไม่ระบุระยะเวลาแน่ชัด ให้อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ใช้สำหรับกำหนดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลแทน)
 • สอบถามทางโรงแรมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่ หรือยื่นคำขอเพื่อขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกนำไปใช้ และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านคืนได้ เราขอรับประกันว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองห้องพักของท่าน กับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
 • ขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 • ยื่นคำขอเพื่อระงับการใช้ข้อมูล และลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ยื่นคำขอให้โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น, โรงแรมในเครือ IHG เป็นผู้จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เพียงผู้เดียว
 • ยื่นคำขอเพื่อปฏิเสธการตัดสินใจโดยซอฟต์แวร์ หรือระบบอัตโนมัติใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่มนุษย์ อันรวมถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายต่อตัวท่าน หรือผลกระทบร้ายแรงอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

หากท่านมีข้อสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางโรงแรมได้เก็บรวบรวมไว้ หรือต้องการยื่นคำร้องใช้สิทธิ์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่างของนโยบายฉบับนี้

 

VII. การเก็บรักษาและการลบข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดเก็บและใช้ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบ หากท่านยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคุลของท่านไว้เพียงระยะเวลาหนึ่ง ตามจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล

ในกรณีที่ท่านยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวจนกระทั่งท่านต้องการให้เรายุติการใช้ข้อมูลเหล่านั้น และในระยะเวลาสั้นๆ หลังจากนั้น (เพื่ออนุญาตให้เราดำเนินการตามคำร้องของท่าน) ทางโรงแรมจะเก็บรักษาบันทึกคำร้องขอของท่าน ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการรับโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษต่างๆ โดยตรงจากเรา หรือไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป เพื่อเป็นการรับทราบต่อคำร้องขอของท่าน

ในกรณีอื่นๆ เราอาจเก็บข้อมูลของท่าน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากการที่ท่านได้รับบริการจากทางโรงแรม

 

VIII. การอัปเดต

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการอัพเดตเป็นระยะ เราจะอัปเดตวันที่ในส่วนบนของหน้านโยบายความเป็นส่วนตัว และสนับสนุนให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบนหน้า https://www.sindhornmidtown.com/th/privacy-policy ในบางกรณี เราอาจแจ้งท่านเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามที่กฎหมายระบุไว้

 

IX. ท่านสามารถติดต่อใครได้บ้าง หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล?

กรุณาติดต่อเราทางอีเมล stay.sindhornmidtown@ihg.com