รางวัลและความสำเร็จ

ความภาคภูมิใจในตราสัญลักษณ์ SHA

 

SHA คืออะไร?
Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไทย ในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวทุกคนว่าผู้ประกอบการได้ทำการปรับปรุงสินค้า หรือบริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
 

การรับรองจาก SHA
โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น ได้ยกระดับมาตรฐานการบริการตามเกณฑ์และเงื่อนไขของ SHA เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 

การบริการตามมาตรฐาน SHA
ห้องพัก

  • คีย์การ์ดห้องพัก ข้าวของเครื่องใช้ ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ของโรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อนนำมาให้บริการ
  • ห้องพักทุกห้องได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างดีทุกครั้ง หลังจากที่ผู้เข้าพักเช็คเอ้าท์

ร้านอาหารและบาร์

  • เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร โต๊ะ และเก้าอี้ ได้รับการฆ่าเชื้อทุกครั้ง หลังจากมีผู้เข้าใช้บริการ

 พื้นที่สาธารณะ

  • พื้นที่สาธารณะทุกบริเวณภายในโรงแรม ได้รับการทำความสะอาดด้วยสเปรย์ฆ่าเชื้อทุกวัน
  • พื้นที่ทุกบริเวณภายในโรงแรม ที่ผ่านการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่นลิฟต์ ลูกบิดประตู และห้องน้ำ ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกชั่วโมง

พนักงาน

  • พนักงานทุกคนของโรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบทุกเข็ม
     

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SHA ได้ที่นี่

เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าพักทุกท่าน
ความปลอดภัยของผู้เข้าพักทุกท่านคือสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น จึงปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการเข้าพักได้อย่างเต็มที่
 

โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวแห่งความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม (LEED)

 

มาตรฐานอาคารสีเขียวแห่งความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม (LEED) คืออะไร?
มาตรฐานอาคารสีเขียวแห่งความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ LEED ย่อมาจาก Leadership in Energy and Environmental Design เป็นการรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคาร โดยคำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อตั้งโดยสถาบัน U.S. Green Building Council (USGBC) ในปี ค.ศ. 1998

 

การรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวแห่งความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม (LEED)
การรับรองมาตรฐาน LEED สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ ตามเกณฑ์ประเมินในด้านต่างๆ ประกอบด้วยระดับ Certified ระดับ Silver ระดับ Gold และระดับ Platinum และยังแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 7 รายการด้วยกัน ทั้งสถานที่ตั้งเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Sites) การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency) การใช้พลังงานและบรรยากาศโดยรวม (Energy & Atmosphere) วัสดุและทรัพยากร (Materials & Resources) มาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality) นวัตกรรมการออกแบบ (Innovation Design) และที่ตั้งและการคมนาคมขนส่ง (Location and Transportation) โดยโรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น ได้รับการประเมินในระดับ Silver

 

โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร?
โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม และสถานีราชดำริ เพียง 400 เมตร ผู้เข้าพักทุกท่านจึงสามารถเดินทางมายังโรงแรมได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้รถยนต์ นอกจากนี้ โรงแรมของเรายังมีระบบการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า และยังคำนึงถึงคุณภาพอากาศภายในอาคารและการออกแบบตัวอาคารให้มีคุณภาพและความคงทน รวมถึงการลดการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรที่ไม่จำเป็น เพื่อช่วยดูแลส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เพราะโรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น มีความตั้งใจในการอนุรักษ์พลังงานและน้ำ และลดการใช้ทรัพยากรแบบสิ้นเปลือง โดยการใช้วัสดุสีเขียว เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ให้แก่โรงแรมและชุมชน
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LEED ได้ที่นี่


 

รางวัลโรงแรมสีเขียว (Green Hotel Award) ระดับ Silver

 

โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ วีนแยทท์ คอลเล็คชั่น ได้รับรางวัลโรงแรมสีเขียว หรือ Green Hotel Award ระดับ Silver จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DEQP) ในปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลักด้านการรักษาทรัพยากรและพลังงาน เพื่อดูแลส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และเรายังคงตั้งเป้าหมายในการอนุรักษ์ความยั่งยืนทางพลังงานต่อไปในอนาคต